Kowale Oleckie

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Kowale Oleckie

ul. Kościuszki 44
19-420 Kowale Oleckie
Polska

Urząd Gminy Kowale Oleckie

ul. Kościuszki 44
19-420 Kowale Oleckie
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kowale Oleckie

Kościuszki 44
19-420 Kowale Oleckie
Polska