Konopiska

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Konopiska

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Konopiska

Lipowa 1
42-274 Konopiska
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Konopiska

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
Polska