Kłoczew

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kłoczew

Długa 67A
08-550 Kłoczew
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Kłoczew

ul. Długa 67
08-550 Kłoczew
Polska

Urząd Gminy Kłoczew

ul. Długa 67
08-550 Kłoczew
Polska