Klimontów

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Klimontów

ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Klimontów

Krakowska 4
27-640 Klimontów
Polska