Kijewo Królewskie

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Kijewo Królewskie

ul. Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kijewo Królewskie

Chełmińska 7B
86-253 Kijewo Królewskie
Polska