Kęsowo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Kęsowo

ul. Główna 11
89-506 Kęsowo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kęsowo

Główna 19
89-506 Kęsowo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Kęsowo

ul. Główna 11
89-506 Kęsowo
Polska