Janowo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Janowo

ul. Przasnyska 14
13-113 Janowo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Janowo

Przasnyska 51
13-113 Janowo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Janowo

ul. Przasnyska 14
13-113 Janowo
Polska