Janowice Wielkie

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Janowice Wielkie

ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Janowice Wielkie

Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Janowice Wielkie

ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
Polska