Jaktorów

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jaktorów

Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Jaktorów

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Polska