Godkowo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Godkowo

ul. Godkowo
14-407 Godkowo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie

Godkowo 14
14-407 Godkowo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Godkowo

Godkowo 14
14-407 Godkowo
Polska