Gierałtowice z/s w Przyszowicach

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Gierałtowice z/s w Przyszowicach

ul. Parkowa 11
44-178 Gierałtowice z/s w Przyszowicach
Polska