Filipów

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Filipów

ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Filipów

Garbaska 2
16-424 Filipów
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Filipów

ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
Polska