Dzierzkowice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Dzierzkowice

ul. Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dzierzkowice

Terpentyna 170
23-251 Dzierzkowice
Polska