Duszniki

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Duszniki

ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
Polska

Urząd Gminy Duszniki

ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Duszniki

Jana Pawła Ii 8
64-550 Duszniki
Polska