Dalików

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Dalików

Pl. Powstańców 1
99-205 Dalików
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie

Pl. Powstańców 1
99-205 Dalików
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Dalików

Plac Powstańców 1
99-205 Dalików
Polska