Czernica

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernica

Wrocławska 78
55-003 Czernica
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Czernica

ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Polska