Cedry Wielkie

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Cedry Wielkie

ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Cedry Wielkie

M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Cedry Wielkie

ul. M.Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
Polska