Brzeźnio

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Brzeźnio

ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brzeźnio

Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Brzeźnio

ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
Polska