Boleszkowice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Boleszkowice

ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Boleszkowice

Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
Polska