Batorz

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Batorz

ul. Urząd Gminy
23-320 Batorz
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu

Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Batorz

Batorz
23-320 Batorz
Polska