Bartniczka

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Bartniczka

ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bartniczka

Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Bartniczka

ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Polska